НАНКІВСЬКА ІКОНА БОГОМАТЕРІ

...Це був серпень 1690 року, село Нанково (нині — Хустський район Закарпатської області України) тоді складалось з декількох хат. На місцевості, що має назву „Полянки”, де паслись отари овець і корів, як сяюче сонце, з’явився образ Божої Матері. З очей Пресвятої Богородиці стікали сльози. Навколо ікони зібрався весь нанківський люд, котрий в глибокому роздумі обдумував, що б значило це чудо!

Важко відповісти на питання, чим було зумовлено таке рішення, але спочатку ікону не хотіли прийняти. Згідно народного передання, господар поля пожалів ділянку землі де з’явилась ікона, яку, за традицією, потрібно було віддати для побудови монастиря в честь Пресвятої Діви. Поставили ікону на підводу, запрягли волів, але ті стояли мов вкопані, бо були затримані Божою силою. Ікона не хотіла покидати своє вибране місце. Запрягли ще декілька пар волів і відвезли ікону до Венгрії в Маріо-повчу.

Nankivska Icon of Madonna

…It was August of 1690; Nankovo Village (Khust District of Transcarpathia Region of Ukraine now) was made up of some houses at that time. On the territory that is called “Polianky”, where flocks of sheep and herds of cows were grazing, the figure of Madonna appeared as the bright sun. The tears flowed from the eyes of Holy Mother. All the population of Nankovo Village met around the icon, who thought in deep contemplations, what this wonder could mean!
It is difficult to answer the question, with what this decision was conditioned, but one did not want to accept the icon at first. According to the folk legend the cornfield host grudged a piece of ground where the icon appeared, which had to be given for building of a cloister according to the tradition. The icon was laid on the cart, the oxen were put to the cart but they stood and did not move, because they were caught by God’s power. The icon did not want to leave its chosen place. Then a few couples of oxen were put to the cart yet...

Пресвята Богородиця Нанківська

Щорічний день святкування 10 серпня

Оновлено сайт Нанківської Ікони

Від сьогодні, 13 січня 2017 року, сайт Нанківської Ікони змінив дизайн, отримав SSL  (протокол HTTPS, що шифрується), провів внутрішню реорганізацію для того, щоб відповідати всім сучасним потребам, що висуваються до інтернет-проектів. Зокрема для зручності користувачів віднині дизайн сайту пристосовано до будь-якого пристрою, хоч телефон, хоч планшет, хоч великий екран.